Arjan de Putter was vastbesloten een oplossing te vinden or het windruis probleem. “Dat bleek echt niet eenvoudig en alle pogingen liepen aanvankelijk op niets uit. Totdat…

“Toen ik op het punt stond om het bijltje er definitief bij neer te leggen, besloot ik een laatste poging te wagen en hulp te vragen bij twee opleidingen: Cibap (Zwolle) en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Beide scholen bleken enthousiast en leverden een studententeam. In Arnhem togen studenten aan de slag om prototypes te bouwen. In Zwolle ontwierp het creatieve studententeam een huisstijl en een website. Daar bedachten ze ook de naam: Ruysloos.” Veel mensen ondervinden ernstige last De studententeams hebben onderzoek gedaan naar de maatschappelijke behoefte aan een product dat windruis elimineert. Tijdens dat onderzoek ontdekten ze dat er veel meer mensen dan gedacht ernstige last ondervinden van windruis tijdens buitenrecreatie; of dat nou fietsen is, wandelen of hardlopen. Zo erg dat sommigen hun toestel helemaal uitschakelen. Alleen al van uit het oogpunt van verkeersveiligheid is dat uiteraard niet wenselijk. Nog één poging En met name de industrieel vormgevers hebben het zwaar gehad met deze buitengewoon lastige opdracht. Talloze oplossingsrichtingen zijn tevergeefs uitgewerkt. Maar: op het moment dat ze het eigenlijk niet meer zagen zitten, deden ze nog één poging. En die oplossingsrichting bleek te voldoen aan de eisen en wensen van de testgroep! Welke oplossing? Lees hier verder.